Zásady používání souborů cookies

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 

1. Co jsou soubory cookies?

Nezbytným nástrojem pro funkčnost našich internetových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah.

Nastavení cookies je plně pod Vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s Vaším souhlasem v jednotlivých případech. Pro Vaše pohodlí níže v části Souhlas a odmítnutí cookies uvádíme odkazy na nápovědy pro nastavení, vymazání, povolení či jinou správu souborů cookies u nejčastějších prohlížečů.

 

2. K čemu soubory cookies využíváme?

Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou internetové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro Vás relevantní a přínosné. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro Vás nejsou přínosné.

 

3. Druhy souborů cookies

Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

- Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky;

- Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

- Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek nezbytné;

- Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek.

Podle účelu použití lze soubory cookies dělit na:

- Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali;

- Výkonnostní cookies používáme ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají;

- Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webových stránek;

- Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

 

4. Používané soubory cookies

Technický název Vydavatel Účel o popis cookies Doba trvání
_ga Google Analytics Tento soubor cookie slouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla. Permanentní (24 měsíců)
_gid Google Analytics Tento soubor cookie slouží k identifikaci návštěvníka webových stránek. Permanentní (24 hodin)
1P_JAR Google Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google. Permanentní (30 dní)
SID Google Tento soubor cookie slouží pro uchování stavu uživatele při požadavcích na stránky. Permanentní (6 měsíců)
CONSENT Google Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, zda je zapnuta podpora cookies. Permanentní (20 let)
NID Google Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google. Relační cookie
act Facebook Používá společnost Facebook a slouží k uchování údaje o tom, že se uživatel přihlásil ke svému účtu. Tento soubor cookie se používá k rozlišení dvou relací pro stejného uživatele vytvořených v různých časech. Relační cookie
c_user Facebook Tento soubor cookie obsahuje údaj o ID aktuálně přihlášeného uživatele. Permanentní (3 měsíce)
datr Facebook Účelem tohoto souboru cookie je identifikovat webový prohlížeč, který je používán pro připojení k Facebooku. Tento soubor cookie hraje klíčovou roli pro zabezpečení Facebooku a integrity webu. Permanentní (14 měsíců)
KADUSERCOOKIE imedia.cz Tento soubor cookie slouží ke statistickým účelům. Permanentní (4 měsíce)
APNUID imedia.cz Tento soubor cookie slouží ke statistickým účelům. Permanentní (4 měsíce)
PHPSESSID Royal Comfort Tento soubor cookie umožňuje ukládat stav relace, tj. stav užívání webu. Relační cookie

 

Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

5. Souhlas a odmítnutí cookies

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však odmítnete souhlas s cookies a použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky nebo do některých jejích částí.

V různých prohlížečích lze také přednastavit automatické odmítání cookies nebo automatické zobrazení informace v případě, že jsou cookies nabízeny. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

- Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

- Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

- Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

- Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

 

6. Cookies třetích stran

Zejména prostřednictvím společností Google Ireland a Facebook Ireland využíváme marketingové nástroje, které nám pomáhají cílit reklamu na ty uživatele, kteří již naši webovou stránku navštívili. Účel a rozsah shromažďování údajů a také příslušná práva a možnosti nastavení rozsahu ochrany soukromí naleznete v informacích na stránkách těchto třetích stran, např.:

- Facebook: https://www.facebook.com/policies; a

- Google: https://policies.google.com/privacy.

Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách

- Facebook: https://cs-cz.facebook.com/business/ads/dynamic-ads; a

- Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=cs.

Pokud si nepřejete být reklamou oslovováni, lze personalizaci reklam vypnout prostřednictvím níže uvedených odkazů.

- Facebook: https://cs-cz.facebook.com; a

- Google: https://adssettings.google.com.

Používáme jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google – Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na: https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

7. Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

- na přístup k osobním údajům;

- na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

- na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

- na omezení zpracování osobních údajů;

- na přenositelnost údajů;

- vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

- právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Budete-li chtít uplatnit svá práva či budete-li mít dotazy týkající se používání souborů cookies, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 778 009 235 nebo e-mailem na adrese info@royalcomfort.cz

 

8. Další informace

Více užitečných informací o cookies, popřípadě o online reklamě nastavené podle toho, jak používáte internet, naleznete na následujících stránkách:

- www.aboutcookies.org;

- www.allaboutcookies.org;

- http://www.youronlinechoices.com/at/.

Tyto Zásady používání souborů cookies jsou účinné od 1. 1. 2020.